Modeller och designfilosofi

Läs om mina olika modeller, hur jag har tänkt när jag skapat dem och hur jag tänker generellt kring det jag designar.Anmäl dig till mitt nyhetsbrev!